Mity na temat bioenergoterapii

Bioenergoterapia a Kościół

Bioenergoterapia a Kościół

Jest wiele kontrowersji wokół bioenergoterapii, radiestezji, naturopatii, homeopatii i innych terapii naturalnych. Na zachodzie bioenergoterapia  jak i pozostałe terapie, są szeroko stosowane rownolegle z leczeniem komplementarnym u lekarza specjalisty. Po wielu “cudownych uzdrowieniach” jak to mówią lekarze, w dalszym ciągu utrzymuje się przekonanie, że jest nieprawdziwa, mało skuteczna i nie zgodna z wiarą katolicką. Bioenergoterapia a Kościół to temat pełen sporów. Jednak nie wszyscy kapłani mówią jednym głosem. W śród nich jest ks. abp. Bolesław Pylak, który tłumaczy bioenergoterapie, jako naturalny dar od Boga.

Mity na temat bioenergoterapii

Bioenergoterapia jako naturalny dar

Pewne uzdolnienia (wrażliwość na promieniowania) są dziedziczne. To naturalny dar Boga, który posiadają ludzie w różnym natężeniu. W minimalnym stopniu dysponują nim wszyscy. Jednak tylko ok. 20% populacji ziemskiej charakteryzuje się nim w takim stopniu, że może pomagać sobie i drugiemu człowiekowi. Ponieważ nie wszyscy posiadają ten dar natury w tak dużym natężeniu, dlatego dla wielu nie stanowi to problemu naukowego. Jednak dla tych 20% ludzkości, utalentowanych radiestezyjnie, jest to rzeczywistość wprost oczywista, poznawalna eksperymentalnie.

Nie korzystanie z tego naturalnego daru Bożego byłoby obrazą dobrego Stwórcy. Nie pomaganie innym ludziom byłoby grzechem zaniedbania – mówi ks.abp. Pylak

Tłumaczenie skutków bioterapii jako owoców działania autosugestii (psychologiczny efekt placebo) jest niesłuszne, gdyż bioterapeuci pomagają również dzieciom, ludziom nieświadomym i zwierzętom. Przypisywanie skutków ich działania złemu duchowi jest nonsensem. Zły duch działa tam, gdzie człowiek otwiera przed nim swoje serce: nie ma dostępu do ludzi żyjących po Bożemu (…).

  Katolicyzm a terapie naturalne

Bioenergoterapia a Kościół, czyli pytania na które odpowiada ks. abp. Bolesław Pylak.

Czy katolicy mogą korzystać z usług (…) uzdrowicieli i radiestetów? Z pewnością tak. Wszak są to działania z wykorzystaniem naturalnych uzdolnień natury ludzkiej danych nam przez Stwórcę dla naszego dobra.

Pewne niepokoje w tej dziedzinie wzbudził dekret Kongregacji Świętego Oficjum z 26 marca 1942 roku, który zakazuje duchownym udzielania porad w oparciu o radiestezję. Dekret dotyczy osób duchownych, a nie świeckich. (…). W tym przypadku korzystamy z daru natury, a więc daru Bożego dla naszego dobra. Omawiany dekret nie neguje i nie zakazuje potrzeby badań naukowych z zakresu radiestezji, a więc uznaje jej istnienie. W stosunku do duchownych zakaz Kościoła ma charakter dyscyplinarny. Chodzi o zabezpieczenie autorytetu księdza jako sługi Bożego, powołanego do spełniania posług religijnych. Nie można tego autorytetu nadużywać do czynności niereligijnych (…).

Bioenergoterapia, jako najstarsza metoda leczenia

Czym jest (…) bioterapia, zwana też medycyną naturalną? Nazwą tą ogarniamy szereg form oddziaływania na chory organizm, aby przywrócić mu zachwianą równowagę zdrowotną. Nie pretenduje ona do miana medycyny alternatywnej w stosunku do medycyny akademickiej. Pragnie ją tylko wspomagać i ewentualnie uzupełniać. Jest wcześniejsza i starsza od swojej siostry, medycyny akademickiej, która korzysta z różnych nowoczesnych urządzeń technicznych. Nadal jest praktykowana w wielu krajach świata, często w harmonijnej symbiozie z medycyną konwencjonalną. Tylko w naszym kraju obie te medycyny są skłócone, z pewnością ze szkodą dla obu stron, a zwłaszcza chorych.

Więcej informacji na temat bioenergoterapii i radiestezji zamieściłem w referacie wygłoszonym na zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL. Ukazał się on drukiem pod tytułem Psychotronika – problem czy tajemnica? w Ateneum Kapłańskim (R. 79: 1987, T. 109, s. 324-334). Poświęciłem też temu tematowi rozdział II zatytułowany W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego w mojej książce Poznawać w świetle wiary.

Czym jest prawdziwa pasja Duszy?

Więcej : Fragment artykułu „Moje hobby – radiestezja i bioenergoterapia” ks. abp. Bolesława Pylak 

Poznawać w świetle wiary” ks. abp. Bolesław Pylak

W celu szczegółowego zapoznania się jak działa bioenergoterapia, zapraszam na moją stronę do zakładki terapie 

Jeśli podobał ci się post, pzrekaż go dalej. Może inni też potrzebują tych słów