Wielowymiarowe życie

Jam Jest co to znaczy?

I am – Jam Jest

Jam Jest co to znaczy? W tym samym momencie, w którym wymawia się Jam Jest wchodzi się natychmiast w wielką ciszę. Jam Jest oznacza, jestem Bogiem w działaniu, który przejawia się w całej doskonałości. Jeśli uznałeś, że jesteś Jam Jest, wtedy to co wypowiadasz, od razu się przejawia.

Jam Jest co to znaczy

Wierzyć oznacza mieć pewność

Wierzyć, to znaczy mieć pewność, że w to co wierzysz jest prawdą. Istnieje bowiem sprzężenie pomiędzy wiarą a zaufaniem do wiary. Na początku jest to wierzenie i jeżeli utrzymuje się przez dłuższy czas, przemienia się w wiarę i pewność. Jeżeli nie werzysz, że coś jest prawdą, nie możesz wywoływac żadnego przejawu. Jeżeli nie możesz uwierzyć w swoje własne słowa, kiedy wymawiasz : Jam Jest to czy Jam Jest tamto, to jak możesz zaistnieć i przejawić się? Powiedzenie Szakespere’a:

“Nie istnieje nic, co jest dobre, ani nic co jest złe” – myślenie czyni go takim?

Przejawienie życia – afirmacje Jam Jest

Życie, we wszelkiej swojej działalności, wszędzie, gdzie się przejawia, jest Bogiem w Działaniu. Ze względu na brak wiedzy o sposobie stosowania myślo – emocji, ludzie we wszystkim stale utrudniają przepływ Esencji Życiowej. Gdyby tak nie było, życie przejawiałoby swoja doskonałość z całą naturalnością.

Kiedy Jezus powiedział : „Jam Jest Zmartwychwstanie i Życie” wyraził jedną z największych prawd, jaką można obwieścić. Kiedy powiedział JAM JEST nie odnosił się do swojego przejawienia zewnętrznego, ale mówił o Wielkiej Mistrzowskiej Obecności Boga Wewnętrznego, ponieważ wiele razy powtarzał:

„Ja sam z siebie nie mogę zrobić niczego. To nasz Ojciec jest tym Jam Jest, który dokonuje wszystkiego”.

Jezus powiedział również: Jam jest Droga, Życie i Prawda, uznając w ten sposób jedyną Władzę, czyli Boga w Działaniu, który jest w Nim. Powiedział także:

„Jam Jest światłem, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat”, przydając każdej swojej wypowiedzi wagi życiowej słowami Jam Jest.

Jedną z form największej mocy wyzwolenia w sobie władzy Boga jest Miłość, Mądrość Prawda i przyzwolenie na ich działanie w doświadczeniach zewnętrznych; jest uznanie JAM JEST we wszystkim i w jakiejkolwiek rzeczy, o którą nam chodzi.

JAM JEST oznacza jestem Bogiem w Działaniu.


Więcej: „Złota Księga” Saint Germain

Zajrzyj do moich zakładek oferta terapie, z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Jeśli podobał ci się post, pzrekaż go dalej. Może inni też potrzebują tych słów