Terapia dla klientów biznesowych

Work Life Balance, czyli równowaga między życiem zawodowym, a osobistym

Należy nauczyć się, aby czerpać z życia we wszystkich jego aspektach. Znaleźć czas na odpoczynek, relaks, zadbać o swoją kondycję i o siebie – wówczas odniesiemy sukcesy. Wprowadzone zmiany wpłyną korzystnie nie tylko na nasze samopoczucie (wyższe poczucie wartości), ale także na ogólne zadowolenie z życia i większą efektywność w pracy.

Zdowie w rozumieniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) oznacza nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). Oznacza to potencjał zdolności adaptacyjnych danego organizmu do wymogów otoczenia, do pełnienia ról społecznych, przystosowania się do zmian występujących w środowisku i umiejętność radzenia sobie z tymi zmianami. Tworzy to zdolność (sprawność) człowieka do prowadzenia „produktywnego życia społecznego i ekonomicznego”.

Terapia dla klientów biznesowych
Terapia dla klientów biznesowych

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym jest jednym z warunków zachowania zdrowia, dobrego samopoczucia i satysfakcji życiowej. Dysonans pomiędzy obiema tymi sferami może prowadzić do frustracji, wypalenia zawodowego, a nawet do znaczącego pogorszenia stanu zdrowia. Praca ponad siły (z powodu przeciążenia obowiązkami, poświęcenia się jednej dziedzinie życia) oznacza wyczerpanie naszych zasobów energetycznych, życie w stanie przewlekłego stresu, a w konsekwencji rozmaite choroby. Z drugiej strony, możemy czuć, że niedostatecznie wypełniamy obowiązki przypisane innym rolom. Dlatego tak ważna jest zachowana w życiu równowaga work life balance.

Dla kogo jest ta oferta

Menadżerowie wyższego i niższego szczebla, pracownicy firm, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dla wszystkich, którzy czują potrzebę zmiany (uporządkowanie swojego świata i priorytetów), którzy pragną odnaleźć radość życia i poczucie głębszego sensu.

Terapia dla klientów biznesowych
uzdrawianeienergia Terapia-dla-klientów-biznesowych

Pomogę ci:

  • Wyrównać poziom energii i usunąć wszelkie blokady
  • Wprowadzić ład w swoim otoczeniu – zwalczyć wypalenie zawodowe, znaleźć czas na porzucone hobby
  • Uporać się z narastającym nadmiarem rzeczy i zobowiązań
  • Pozbyć się natrętnych myśli, lęków, chronicznego stresu
  • Odzyskać równowagę wewnętrzną – poczucie spełnienia, relaksu, zadowolenia
  • Odnaleźć kierunek w życiu i wewnętrzną pasję

Pamiętaj – wizyta u bioenergoterapeuty nie zwalnia Cię z obowiązku wykonywania badań diagnostycznych, przyjmowania leków czy wizyt u lekarza specjalisty. Zabiegi bioenergoterapeutyczne są bezpieczne i nieinwazyjne, dlatego mogą być stosowane w połączeniu z leczeniem farmakologicznym i zaleceniami lekarza.